Pre-Feast Gathering

Hekk kif ikun ghad fadal biss xahrejn ghal festa ta Marija Bambina, il-Kummissjoni Zghazagh qed torganizza Gathering ghal membri kollha tal-Ghaqda Muzikali Marija Bambina Banda Vittorja Naxxar.

Ghal dan il-Gathering, il-membri tal-Kummissjoni Zghazagh qed jheggu lil kull min ser jattendi biex jintlibsu flokkijiet homor tal-kazin sabiex b’hekk nibdew nidhlu fl-atmosfera tal-festa.

Waqt din l-attivita, ser ikun hemm ghall-bejgh minn kull tip ta’ souvenirs, minn keychains sa number plates. Ser terga tinhareg ghall-bejgh ukoll, is-CD bil-marci tas-sena l-ohra. Din ser tkun qed tinbiegh ghal prezz specjali ta’ 5Euro, ghal dawk kollha li se jordnawha qabel l-4 ta’ Lulju.

Narawkhom kollha fis-6 ta’ Lulju gewwa l-bar tal- Ghaqda Muzikali Marija Bambina Banda Vittorja Naxxar.

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Seduta Ġenerali 2024

Ilbieraħ filgħodu ġewwa s-sede tas-soċjetà, saret is-Seduta Ġenerali Annwali għal din is-sena, fejn ġie maħtur membru ġdid fil-Kumitat

Aqra Iktar
Scroll to Top