Preparamenti ghas-Serata Finali tal-Agenzija Zghazagh

Bhalissa qed issiru l-ahhar preparamenti mill- Banda Zaghzagh Vittorja ghas-Serata Finali organizata mill-Agenzija Zghazagh bhala parti min skema ghat-tghalliem tal-muzika fil-baned ghas-sena 2014 li taghha is-socjeta kiebet wahda mill-beneficarji. Il-banda li fiha madwar 30 element li l etaijiet taghhom ivarjaw min 10 snin sa 30 sena u li huma f’livell primarju jew intermedjaru fl’istdji muzikali taghhom, ser ikunu qed jezegwixxu 3 siltiet muzikali f’dan il-program.
Dan il-kuncert ser issir ghada is-Sibt 24 ta Jannar u jibda fis-6:30 gewwa is-sala il-gdida tal-MCAST gewwa Rahal Gdid.

image

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Seduta Ġenerali 2024

Ilbieraħ filgħodu ġewwa s-sede tas-soċjetà, saret is-Seduta Ġenerali Annwali għal din is-sena, fejn ġie maħtur membru ġdid fil-Kumitat

Aqra Iktar
Scroll to Top