Proset u awguri lill zewg allievi taghna

Kacey Azzopardi u Nigel Camilleri huma iz-zewg allievi li jkomplu jaghmluna kburin bihom hekk kif Kacey bhalissa qeda gewwa il-Polonja tkanta ma Orkestra gewwa Festival u Nigel Camilleri rebah il-kampjonat tat-table football ta taht it-12-il sena fejn issa sejjer jiraprezenta lill Malta fil-World Cup tal-istess Sport gewwa l-Italia!

Proset tassew u nawgurawlkhom kull success!

IMG_6082IMG_6351

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top