Quddies ghal-erwieh is-soci tas-socneta li hallew din id-dinja

Bhal ta kull sena il-kumitat jahseb fis-soci tieghu li hallew din id-dinja. Ghal dan il-ghan ser ikun hemm tlett quddies hekk kif gejjien:

Il-Hamis,  3 ta’ Novembru fis- 6:45 am gewwa il-Knisja Parrokjali u Arcipretali. Iqaddes Dun Karm Catania.

Is-Sibt, 5 ta’ Novembru fis-6:45pm gewwa s-Santwarju Hniena Divina. Iqaddes, il-Kanonku Michael Agius.

Il-Hadd,  20 ta’ Novembru fil- 11:0 am gewwa il-Knisja Parrokjali u Arcipretali. Iqaddes l-Arcipriet, Dun David Gauci.
Nistednukom tattendu ghal il-qudies biex flimkien nitolbu ghas-soci li hallew din id-dinja f dan ix-xahar iddedikat ghalihom.

Aghtihom O Mulej, il-Mistrieh ta Dejjem.

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Seduta Ġenerali 2024

Ilbieraħ filgħodu ġewwa s-sede tas-soċjetà, saret is-Seduta Ġenerali Annwali għal din is-sena, fejn ġie maħtur membru ġdid fil-Kumitat

Aqra Iktar
Scroll to Top