Ritratti Festa 2015

Għażel waħda min dawn il-Gellerija Fotografiċi:

Program Mużikali : 02/09/2015

Il-Marċ tal-Ewwel Tridu: 04/09/2015

Il-Marċ il-Kbir: 06/09/2015

Lejliet il-Festa: 07/09/2015

Il-Wasla ta’ De Vallette: 08/09/2015

Marċ ta’ Filgħodu: 08/09/2015

Purċissjoni: 08/09/2015

Armar tal-armar tal-Festa

Armar tan- Nar tal-Art

Ritratti Grazzi lil Jonathan Brincat min Fade In Media.

Kull Ritratt huwa riservat esklusivament lill- Għaqda Mużikali Marija Bambina, Banda Vittorja, Naxxar u propjeta’ ta’ Jonathan Brincat. Irid jintalab permess biex jintuża ritratt.