San Sebastjan- Hal Qormi

Il-Banda Vittorja bhalissa qeghda tesegwixxi r-raba servizz taghha, din id-darba gewwa l-Belt ta’ Pinto gewwa festa kbira ohra, dik ta’ San Sebastjan. 

Ghalkemm dan mhuiex servizz gdid ghal banda taghna, ghal-ewwel darba il-banda ser tezegwixxi marc u program taht id-direzzjoni tas-surmast direttur, Mro. Roderick Bugeja

  

  

  

  
Il-banda jmissiha jdoqq waqt il-purcissjoni ta ‘ San Pawl gewwa hal-Safi nhar il-Hadd 30 ta’ Settembru

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Seduta Ġenerali 2023

Waqt is-Seduta Ġenerali Annwali li saret ilbieraħ, ġie maħtur il-Kumitat Ċentrali li ser iservi matul is-snin 2023-2025. F’dan

Aqra Iktar
Scroll to Top