Daqqu it-8 ta filghodu!

Hekk kif daqqaw it tokki ferieha tat-8 ta filghodu insteghmhat l-ewwel bomba u inharqu l-ewwel sett ta murtaletti mid -dilettanti tan-nar tas-socjeta taghna. B’hekk inghata il-bidu ghal-Festa 2014 hekk kif illejla tohrog il-vara ta Marija Bambina min gon-nicca taghha.

image

image

Inheggu lil-partitarji tas-socjeta biex illejla jattendu ghal-hruq min nicca u jigu bil-flokkijiet tas-socjeta.

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top