Sebaħ jum it-28 ta’ Awwissu!

Sebaħ jum it-28 ta’ Awwissu, il-jum li fih jibdew uffiċjalment iċ-ċelebrazzjonijiet għal-festa 2015. Mat-tokki tal-qniepen ferieħa tat-8:00 ta’ filgħodu, id-dilettanti tan-nar tal-Għaqda tgħaw bidu lill-din il-ġurnata hekk sabiħa.

Infakkru li illum fis-6.30pm tibda quddiesa mill-Arċipriet Dun David Gauci fejn wara l-Evanġelu ser iwassal messaġġ dwar il-festa li nkunu ser niċċelebraw. Wara, għal ħabta tas-7:45pm issir il-ħruġ tal-istatwa fil-bieb prinċipali tal-knisja. Inħeġġu lill-kulħadd jattendi!

11954761_10205413766449890_1062474049380191631_n

F’Jum il-ħruġ 2015

Kemm ilu dal-jum mistenni
Il-jum tat-tmienja w għoxrin
Il-Jum għażiż li fih noħorġu
Lil għaxqa tan-Naxxarin

Kemm stinkajna tul is-sena
Għaliex Lilek inħobbuk
Biex fil-festa għażiża tiegħek
Ikollna biex infaħħruk

Il-Banda b’noti isellimlek
Bl-isparar jilqgħuk tan-nar
Iż-żgħażagħ jagħmlu l-briju
U jżejjnulek tal-armar

It-Tifkira tal-kbir assedju
Beqgħet ħajja tul is-snin
Meta b’grazzja f’jum twelidek
Konna ħriġna rebbiħin

Ejja lkoll flimkien ninġabru
Sabiex nilqgżu lis-sultana
Li ismha dejjem issebbaħ
Lil għażiża għaqda tagħna

Ħalli umbad fil-jum tar-rebħa
L-Jum l’ aħna niċċelebraw
Nistennew ilkoll bil-ħerqa
Biex Lilha ħdejna naraw!

Mark Mangani

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top