Seduta Generali 2016

Ghada kif spiccat is-seduta generali  2016 fejn kienet imexxihja mil-Vici President,is-Sur Vince Debono fl-assenza tal-President l’ Ono. Dr. Michael Farrugia li ma setax jattendi min habba impenji ohra, u mil-Vici Segretarju Generali, is-Sur Mark Mangani fl-assenza tas-Segretarju Clifford Galea li ma setax jattendi ghal-ragunijiet personali.

Waqt din is-seduta inqara ir-Rappport amministrattiv idetaljat u wara ir-rappprt finanzjarju.

Waqt din is-seduta inhatar Segretarju Generali gdid peress  lis-Sur Clifford Galea kien irrezenja min din il-kariga. Wara li inghalqu in-nomminazzjonijiet, is-Sur Mark Mangani inhatar Segretarju Generali bla kuntestazzjoni.

Peress li s-Sur Mangani kien diga membru tal-kumitat, is-Sur Bruce Cortis gie co-opted fil-kumitat biex jimla dan il-post vaccanti.

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top