Seduta Generali 2017

Kif pjanat, fl-10am bdiet is-seduta generali 2017 b’diskors ta introduzzjoni mis-segretarju u l-president tas-socjeta hekk kif il-quorum mitlub mis-seduta intlahaq.

10:40 Jibda jinqara ir-Rapport Finanzjarju 2016-2017

11.00- Tinqara mozzjoni biex ikun jista jigi mibdul l-istatut biex l-iskola tal-muzika tkun implimentata u mghaduda aktar fil-qrib mas-socjeta. Mozzjoni imtelgha minn Christine Dimech f’isem il-kummissjoni Banda.

Mozzjoni ohra kienet dwar il-piroteknika u il-kamra tan-nar, biex b’hekk l-ghaqda ikollha ukoll il-piroteknika maghduda maghha.

Wara li nqraw l-ismijiet ta dawk li applikaw ghal post fil-kumitat centrali, il-president ipropna biex dawn jigi kollha accetati biex  ghal dawn is-sentejn il-kumitat ha jkun jifforma min 15-il membru. L-akbar kumitat li qatt kellha is-socjeta.

Dawn kollha gew annunamament accetati b’vojt mil-membrì prezenti.

Il-kumitat huwa issa iffurmat hekk:

President: Onor  Michael Farrugia

Segretarju: Mark Mangani

Kaxxier: John Muscat.
Membri: Attard Jurgen, Azzopardi Mark, Azzopardi Silvano, Borg Ray, Bianchi Christian,  Cortis Bruce, Debono Vince, Farrugia Daniel, Galea Clinton, Grech Kurt, Muscat Anthony, Vella Daniel.

Il-President temm biex irrangrazzja ta dak kollhu ta gid li ghamlu fis-socjeta iz-zewg membri li ma regawx applikaw ghal ragunijiet personali, Olvin Attard u Carmel Cachia, imma li ha jibqa jaghtu is-sehem kollhu taghhom lis-socjeta li tant hija ghal-qalbhom

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Seduta Ġenerali 2024

Ilbieraħ filgħodu ġewwa s-sede tas-soċjetà, saret is-Seduta Ġenerali Annwali għal din is-sena, fejn ġie maħtur membru ġdid fil-Kumitat

Aqra Iktar
Scroll to Top