Serata Finali Agenzija Zghazagh

18:30 Jitlestew il-preparamenti gewwa is-Sala tal-MCAST.

image

image

18:35 Tibda is-serata b’introduzzjoni mil-President tal-Ghaqda Kazini tal-Banda

18:40 Bhalissa ghaddej introduzzjoni mis-CEO tal-Agenzija Zghazagh

image

18:45 Diskors mis-Segretarju Parlamentari Chris Agius

18:50 Jibda hawnhekk il-program Muzikali. Il-Banda Zghazagh Vittorja mistenija idoqq ghal habta tas-7:30

19:25 Tibda idoqq issa il-Banda Zghazagh

image

image

19:37 Tispicca issa is-sezzjoni min naha tal-Banda Zaghzagh Vittorja fost capcip kbir u entuzjazmu min dawk prezenti.

21:20 Tinghalaq is-serata bil-presentazzjoni tal-fond mill-Agenzija Zghazgagh u jsir diskors ta gheluq tal-okazzjoni

image

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top