Attivitajiet, Festa 2015

Il-Ħames SIbt tal-Festa

Il-Ħames Sibt tal-Festa, xahar ezatt qabel jum il-festa għaziza tagħna. Xahar ezatt minn meta b'ħerqa kbira nilqgħuk fostna hekk kif inkunu għadna kemm għadejna min ġimgħa sħiħa ta' ċelebrazzjoni b'qima lejn Ommna Marija Bambina. Xahar qabel il-jum tal-Vittorji. Il-jum li ħelisna minn l'għawġ u l-qsiem ta' qalb li l-gwerer ġabu magħhom.  Il-ħrara u il-fjamma maltija… Continue reading Il-Ħames SIbt tal-Festa

Attivitajiet

Ir-Raba’ Sibt tal-Festa

Fost l'ammont ta armar u rikezzi li is-soċjeta tagħna tiposjedi, żgur li l'aktar għażiża għalina ija l'istatwa artistika ta' Marija Bambina. Statwa li solenament titla fuq il-pedestal maestuż tagħha nhar is-7 ta' Settembru wara li din iddur madwar it-toroq Naxxarin akkumpanjata mil-banda b'innijiet Marjani uħud popolari u oħrajn li huma propjeta esklusiva tas-Soċjeta tagħna. Il-qofol… Continue reading Ir-Raba’ Sibt tal-Festa

Aħbarijiet, Festa 2015

It-Tielet Sibt tal- Festa

Għat-Tielet Sibt ħsibna biex inħarsu ftit lura lejn il-festa ta’ Marija Bambina minn ġurnali taż-żminijiet imgħoddija. Artiklu li ġie ippublikat fil-‘Berqa’ tas-7 ta’ Settembru 1935. Jum ir-Rebħa! Iż-żmien donnu m’għandux saħħa biżżejjed biex inessi lill-Maltin ta’ llum ir-rebħa kbira li għamlu missirijietna fl-1565 fuq l-għadu tas-salib. Fost dan il-ħafna taħdit ta’ gwerra, fost dan il-ħafna kliem… Continue reading It-Tielet Sibt tal- Festa

Aħbarijiet, Festa 2015

It-Tieni Sibt għal-Festa 2015

 Biex nibqgħu fuq it-tema tal- Asssedju l-Kbir, għal din il-ġimgħa ħsibna biex nitkelmu ftit fuq il-Granmastru de Valette. Il-Granmastru Fra’ Jean Parisot de Valette x’aktarx li twieled nhar l-4 ta’ Frar 1495 ġewwa Parisot, raħal ċkejken (komun) fil-provinċja ta’ Rouergue li tinsab fil-lbiċ ta’ Franza. Huwa daħal membru tal-ordni ospitaliera meta kellu għoxrin sena, fil-lingwa… Continue reading It-Tieni Sibt għal-Festa 2015