Talent Zaghugh 2016

Ghal 14-il darba, il-kummissjoni banda, flimkien mal-iSkola tal- Muzika “George Vella”, qieghdin jorganizzaw il-Kuncert ferm popolari, Talent Zaghzugh, bit -tema ta’ “Night of the Stars”.

Din is-sena, bhal snin ta qabel, ser ikollna muzika mill-aqwa bil-Banda Zghazagh tkun taht id-direzzjoni tal-Assistent Surmast tal-Banda Vittorja, Christine Dimech.  Bil-fuq minn 50 partecipant dan il-kuncert ser joffri spettaklu bhal qatt qabel.

Dan il-kuncert muzikali huwa ix- “Showcase” tal-banda taghna hekk kif l-elemnt muzikali kollhu huwa parti mil-banda taghna. Il-quddiem ser jigu imhabbra aktar personalitajiet li ser jiehdu sehem f’dan il-kuncert. Zommhu ruhkhom infurmati billi isegwu dan is-sit,.

Il-Kuncert ser issir nhar il-Hadd, 20 ta’ Novembru, fit-Teatru tal-Oratorju tan-Naxxar u li jibda fis-7.00pm. Kulhadd mistieden jattendi.

 

Id-dhul ghal dan il-kuncert ser ikun ghal donazzjoni ta 2 Euro, li ser imorru ghat-tkabbir tal-iSkola tal-Muzika George Vella.

Poster: Karl Borg

tz15.jpg

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top