Tasal l-istatwa!!!

Ghada kif waslet l’istatwa il-gdida, it-tieni wahda, ghal gol-pedestal ta Marija Bambina. Xoghol mil-isbah tas-soliti Chev. Michael u Chev. Adonai Camilleri Cauchi.

Din l’istatwa ser tigi mikxufa u iprezentata illum ghal-habta tas 14:00, hekk kif il-marc ta filghodu jasal quddiem il-kazin.

Din l’istatwa tiraprezenta ir-rebha, Vittorja!

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top