Tislima lin-Nutar Joseph Spiteri

Il-President, l-Onor. Dr. Michael Farrugia , flimkien mal-kumitat, jixtieq juri is-sobgha tieghu lill- familjari, ghat-telfa tan-Nutar Joseph Spiteri, eks President tas-Socjeta Muzikali Peace tan-Naxxar kif ukoll ex-Ministru fil-Parlament Malti, fiz-zmien is-sittinijiet u sebghajnijiet, li l-bierah is-Sibt 6 ta’ Frar halla din id-dinja.

Avolja is-Sur Spiteri, kien jifforma parti mil-kumitat tas-Socjeta Muzikali Peace, kien minta quddiem biex tibqa tirenja l-ghaqda fin-Naxxar u li flimkien mal-mibki is-Sur Anthony Catania, President Onorarju u eks President tas-socjeta taghna, dejjem hadmu ghal dan il-ghan.

Ghatih o Mulej 
Il- Mistrieh ta’ Dejjem

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top