Tislima xierqa lil Iben Naxxari

Hekk kif ammont kbir tan nies ingemghu hdejn il-kunsill lokali tan-Naxxar, il-banda maghmulha min bandisti taz-zewg baned naxxarin, daqqew noti ta swied il-qalb, b’akkumpajament ta salut, fejn f corteo funebri wasslu lill huna Salvu, sal-parrocca arcimatrici arcipretali tan-Naxxar.

image

Ghalkhemm Salvu mhux Naxxari mit-twelid, xorta wahda huwa meqjus bhala Naxxari, l-aktar billi kien jaghti, hinu u sahhtu ghal dak kollhu li hu Naxxari.

image

Bil-corteo jieqaf quddiem kull sede tal-baned naxxarin, ward gej mitfghu fuq it-tebut ta salvu.

image

B’knisja mimlija daqs bajda, waqt il-quddiesa, imexxghiha mil-Arcipriet, il-kanonku Dun Evan Caruana nizeg kliem ta tama u farrag ghal familjari u ghal poplu Naxxari.

Zgur li n- Naxxar tilef pijunier kbir u zgur li qatt mhu ser jintessa ghax-xoghol kbir li ghamel f’rahalna.

Strieh fis-sliem Salv!

Ritratti grazzi lill Jurgen Attard u Matthew Briffa.

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top