Tithabbar il-bidu tal- Festa 2014

Hekk kif daqqew it-8:00 ta’ filghaxija, instemghu l-ewwel tokki feriha tal-qniepen tal-parrocca arcimatrici tan-Naxxar biex hekk jghattu it-thabira li ser jibdew il-festi ghad unur il-patruna tan- Naxxarin, Marija Bambina.

Min ghada, ghaldaqstant, jibda l-ewwel sibt tal-bambina, fejn inheggu lil kulhadd itelgha,il-bnadar u jixghelu l’arblu biex nibdew b’hekk nuru il-herqa u l -ferh taghna ghal-festa li gejja.

image

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Palji għal mal-Arbli

Għall-festa ta’ din is-sena, il-Kummissjoni Żgħażagħ qiegħed toħroġ palji għal mal-arbli bix-xbieha tal-istatwa titulari ta’ Marija Bambina. Prezzijiet:

Aqra Iktar
Scroll to Top