Update 1: Jum il-Gimgha l-Kbira

Tintrama il-faccata l-gdida ghal-jum il-Gimgha l-Kbira. B’xoghol ta l-artist John Muscat, dalghodu izanznet il-faccata l-gdida, biex titgawda propju f’dan il-jum.

Infakkru ukoll li bhalissa ghadeja il-Wirja ta Vara fis-sala “8 ta’ Settembru” li illum tkun miftuha bejn id-9:00am u is-13:00 u bejn il-17:00 u l-22:00. Fil-17:15 il-banda Vittorja  tibda idoqq Marci funebri waqt il-purcissjoni.

image

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top