Update 2: Misericordiae Vultus

Il-bierah saret l-ahhar prova bi preparament ghal-Akkademja Muzikali li ser issir ghada gewwa is-Santwarju Hniena Divina gewwa in-Naxxar. Program mimli muzika mill-isbah bis-sehem ta whud mis-solisti tas-socjeta’ kif ukoll mit-Tenur Charles Vincenti.

Din l-Akkademja Muzikali intitolata Misericordiae Vultus, ser tinghaqad mac-celebrazzjiniet eklesjastici tas-sena tal-Hniena u tikumplimenta dan iz-zmien qaddis.

Din l-attivita, parti ukoll mic-celebrazzjonijiet centinarji tas-socjeta, ser issir ghada, l-Erbgha 23 ta’ Marzu u tibda fit-8:00pm. Dhul huwa b’xejn.

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Seduta Ġenerali 2024

Ilbieraħ filgħodu ġewwa s-sede tas-soċjetà, saret is-Seduta Ġenerali Annwali għal din is-sena, fejn ġie maħtur membru ġdid fil-Kumitat

Aqra Iktar
Scroll to Top