Update 7 : Talent Zaghzugh 2015

Bit-Teatru tal-Oratorju ippakjat bin-nies, il-lejla il-Banda Zghazagh, taht id-direzzjoni tal-Assistent Surmast Christine Dimech, offrew spettaklu kbir. Spettaklu li paxxa lill-dawk prezenti! Kien spettaklu komplut b’effetti awdjo-vizivi  kostumi, partijiet teatrali, kif ukoll b’disinn ta’ sett artistiku. Ta min isemmhi li f’dan l’ispettaklu hadu sehem il-fuq minn 80 persuna, li hadmu bla ghedda tul dawn l-ahhar gimghat.

Ghaldarbohra, it-Talent Zaghzugh qabez l’aspettativa ta kull min gie u huwa ta inkoraggiment kbir  ghal-edizzjonijiet li jmiss!

image
Uhud mil-partecipanti u dawk li t'haw sehemhom f'dan l-ispettaklu

image
image

image

Ta min nergghu nirringrazjaw lill:
Agenzija Zghazagh, Ghaqda Kazini Tal-Banda, NEXOS lighting, A-Sound Ltd., Neomax Studios u lill-Fade In Media tal-ghajnuna taghhom.

Ritratt: Jonathan Brincat, minn Fade-In Media, Maria Ellul u Daniela Abela

#roadtocentury

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top