Ahbarijiet waqt il-Laqgha Straordinarja 28 ta’ Lulju, 2013

image

10:15: Wara li.ntlahaq il quorum hekk kif stabilit mil.istatut tas socjeta il laqgha bdiet billi.sar ftit kliem dwar l ahhar avvenimenti li.saru.fis-socjeta

10:34 Tinqara il-petizzjoni kif ukoll sar qbil li issir votazzjoni sigrieta.

10:37 Jibdew issiru il-mistoqsijiet dwar il-petizzjoni.

10:39 Il-president tal-ghaqda Dr. Michael Farrugia, jaghmel l-ewwel intervent tieghu, u jispjega dak kollhu li ser jolqot lis-socjeta bil-bidla mitluba.

10:43 Ikompli l-intervent mil vici president Vincent Debono.

10:46 Issir l-ispjegazzjoni ta kif ser issir il-votazzjoni sigrieta

10:48 Tibda il-votazzjoni.

image

10:55 Il- votazzjoni maghluqa

10:57 Ir-rizultat mil-votazzjoni kien ta 47 favur u 5 kontra ghal bidla fl’isem tas socjeta li issa gieta jisimha, Ghaqda Muzikali Marija Bambina, Banda Vittorja, Naxxar.

10:58 Is- seduta generali straordinarja inthemet.

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Pavaljuni tal-Ġimgħa Mqaddsa

Id-Dilettanti tan-Nar fi ħdan is-soċjetà qegħdin jerġgħu joħorġu pavaljuni ta’ mal-gallariji relatati mal-Ġimgħa Mqaddsa. Reġa’ hemm żewġ għażliet

Aqra Iktar
Scroll to Top