Worshops Muzikali: Percussion

Illum gewwa The Box- A Creative Art Space saret il-hames workshop organizata bejn is-socjeta taghna u dik tas- Socjeta Filarmonika Pinto ta’ Hal Qormi. Il- masterclass, imexxijha mil-muzicist professjonali Daniel Cauchi kienet wahda ferm interessanti fejn mhux biss gew esposti ghal-istrumenti hekk imssejha tradizzjonali, li issib waqt marc imma kif ukoll ghal dawk imsejjha bhala tuned percussion. 

  
Il-gimgha id-diehla ser issir is-6 worshop, dak ghal l-istrumenti hekk imsejjha low brass li jinkludi kurni, ewfonji, baritnu, baxxi u trumbun. Din ser tkun immexxija min muzicista professjonali iehor, Chris Spiteri. Dan il-workshop ser issir gewwa l’ Akkademja Muzikali Pinto. 
Dan il-progett kongunt, qed issir min fondi tal-Agenzija Zghazagh u l’ Ghaqda Kazini Tal-Banda.

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Palji għal mal-Arbli

Għall-festa ta’ din is-sena, il-Kummissjoni Żgħażagħ qiegħed toħroġ palji għal mal-arbli bix-xbieha tal-istatwa titulari ta’ Marija Bambina. Prezzijiet:

Aqra Iktar
Scroll to Top